RESEVILLKOR Researrangör är den ideella föreningen Musica Soave, som marknadsförs under namnet Vivaldi Choral Festival & Vivaldi Festival, konsertresor. BETALNING I EFTERSKOTT All betalning till den ideella föreningen Musica Soave sker i efterskott, efter genomfört arrangemang. TRANSPORTER INGÅR EJ Samtliga transporter ombesörjes av resenärerna själva och går ej att beställa genom Musica Soave. RESEGARANTI - KAMMARKOLLEGIET  Kammarkollegiet har beslutat att den ideella föreningen Musica Soave / Vivaldi Festival, inte behöver ställa någon säkerhet enligt resegarantilagen (1972:204), med hänsyn till att föreningen har anmält att arrangemangen inte innehåller några transporter och att resenärer betalar allting i efterskott. VALFRIHET FÖR KÖRER  Ni väljer själva repertoar i samråd med oss och ni väljer om ni vill sjunga a cappella eller med ackompanjemang av vår orkester, med eller utan våra italienska sångsolister. Ni får ta med era egna sångsolister och / eller instrumentalister, men på egen bekostnad. VALFRIHET FÖR ORKESTRAR / ENSEMBLER / DANSGRUPPER  Ni väljer själva repertoar i samråd med oss och ni väljer om ni vill samarbeta med våra italienska orkestrar och våra italienska sångsolister. Ni får ta med era egna sångsolister och / eller instrumentalsolister, men på egen bekostnad. OFFERT / FULLSTÄNDIGA RESEVILLKOR Kontakta oss för mer information innan ni beställer en resa, så skickar vi en ej bindande offert och fullständiga resevillkor. Offerten gäller i 30 dagar.
VIVALDI FESTIVAL konsertresor MENY
RESEVILLKOR Viktig information
MENY
SLUT PÅ SIDAN